Cẩm Nang

Hệ Thống Gia Tộc

Gia Tộc là một trong những chức năng quan trọng trong hệ thống tính năng Đả Thiên Hạ. Khi Hào Kiệt đạt đến đẳng cấp 40 , tính năng Gia Tộc sẽ được kích hoạt.

Hào Kiệt đạt Lv40 – sau khi làm nhiệm vụ chính tuyến nhấp nút Gia Tộc góc dưới bên phải giao diện chính để mở giao diện Gia Tộc. Có thể chọn tự tạo hoặc gia nhập Gia Tộc của Hào Kiệt khác, tạo Gia Tộc cần tốn 300,000 Bạc và 1 Kiến Bang Lệnh.

Nhất Thống Giang Hồ

Phúc Lợi Gia Tộc

Online nhấp like nhận Danh Vọng

Khi thành viên gia tộc khác online, Hào Kiệt có thể nhấp like thành viên đó, mỗi lần nhấp like hoặc được nhấp like đều sẽ nhận được Danh Vọng Gia Tộc dùng để Đào Bảo. Khi Đào Bảo sẽ có cơ hội nhận được Bảo Thạch Lv1-3, dùng khảm trên trang bị giúp tăng thuộc tính.

Buff Số Người Online
  • Online 2 người: EXP diệt quái +10%.
  • Online 3 người: Bạc rớt khi diệt quái +10%.
  • Online 4 người: Hiệu quả hồi phục dược phẩm +5%.
  • Online 5 người: Tỉ lệ quái rớt khi bị diệt +10%.
  • Online 6 người: Tỉ lệ chính xác +10%.
  • Online 7 người: Tỉ lệ miễn bạo kích khi bị tấn công +10%.

Hoạt Động Gia Tộc

Đoạt Bảo Gia Tộc

Nhất Thống Giang Hồ

Mỗi ngày mở miễn phí 1 lần, phải đạt điều kiện thành viên gia tộc online từ 5 người trở lên mới có thể triệu hoán BOSS.

Sau khi mở hoạt động, thành viên gia tộc có thể truyền tống đến map hoạt động, đợi BOSS được tạo mới và tiến hành diệt. BOSS có hơn 1000 vạn HP, cần có nhiều thành viên gia tộc tham gia diệt BOSS, có thể cắn dược để tăng hiệu quả.

Diệt BOSS trong 60p chỉ định, BOSS sẽ rớt Bảo Rương khắp bản đồ, Hào Kiệt sẽ có 30 giây để nhặt. Trong Bảo Rương có nhiều vật phẩm hiếm như Đá Cường Hóa Chiến Dực, Đá Cường Hóa Trang Bị, Chuyển Sinh Đan…

Đoạt Bảo Bí Cảnh

Trong Bí Cảnh Gia Tộc sẽ có 8 BOSS với cấp độ khác nhau, trưởng gia tộc sẽ mở phó bản.

Nhất Thống Giang Hồ

Mỗi phó bản BOSS đều có 2 lượt vào miễn phí, mỗi lần giới hạn 120 giây, như vậy trong vòng 240 giây Hào Kiệt phải hoàn thành diệt BOSS.

Sau khi BOSS bị diệt, Hào Kiệt ra đòn cuối cùng sẽ nhận được Bảo Rương Tất Sát. Hào Kiệt khác sẽ nhận được Bảo Rương Tham Gia. Hào Kiệt có sát thương cao nhất sẽ nhận được phần thưởng x2. Trong Bảo Rương sẽ nhận được trang bị Chuyển Sinh, Thần Lực Đan, Độc Dược…

Hoàng Thành Tranh Bá

Sau khi mở server, cách 3 ngày sẽ mở 1 lần vào 19:40 - 20:10. Hào Kiệt tham gia theo gia tộc, cần dùng các loại dược thuộc tính để tăng khả năng tác chiến tạm thời. Quà Thành Chiến sẽ bán trong ngày mở Hoàng Thành Tranh Bá, gồm:

  • Quà 10 Bảo Thạch Lv3: Dùng xong ngẫu nhiên nhận được 10 Bảo Thạch Lv3 cùng bộ vị trang bị, giúp tăng lực chiến của trang bị.
  • Rương 30 Độc Dược: Dùng xong nhận được 30 Độc Dược với cấp cao nhất mà Hào Kiệt có thể sử dụng khi đó. Độc Dược giúp Hào Kiệt tấn công chính xác mục tiêu và gây sát thương lớn.
  • 30 Thần Lực Đan: Dùng xong nhận 30 Thần Lực Lan, giúp tăng 30% tấn công, phòng ngự và di tốc của nhân vât.
  • 30 Hồi Sinh Đan: Đạo cụ dùng hồi sinh khi tử vong.
Kho Gia Tộc

Nhất Thống Giang Hồ

Hào Kiệt sau khi vào gia tộc sẽ được mở Kho Gia Tộc, thành viên Gia Tộc cống hiến vật phẩm để nhận điểm Cống Hiến dùng đổi các vật phẩm khác trong Kho Gia Tộc.

Hào Kiệt chỉ được cống hiến Tàn Quyển Sách Kỹ Năng và trang bị vào kho. Mỗi Tàn Quyển Sách Kỹ Năng sẽ nhận lại 300 điểm Cống Hiến, riêng trang bị sẽ căn cứ vào cấp mặc và bộ vị để nhận điểm Cống Hiến tương ứng..

Hào Kiệt tốt nhất sau khi nhận được trang bị, đem những trang bị dưới cấp Chuyển Sinh 1 (không bao gồm Chuyển Sinh 1) trực tiếp dung luyện hoặc bán cho cửa hàng, chỉ những trang bị từ cấp Chuyển Sinh 1 trở lên hãy cống hiến vào kho để nhận Cống Hiến.

Do Tàn Quyển kỹ năng môn phái khó nhận được, Hào Kiệt nên theo dõi tình hình vật phẩm trong kho để kịp thời đổi Tàn Quyển Sách Kỹ Năng thích hợp.

Đào Bảo Gia Tộc

Hào Kiệt tiêu hao điểm Danh Vọng để tiến hành Đào Bảo sẽ nhận được Bảo Thạch Trang Bị, Hào Kiệt khi online tiến hành nhấp like lẫn nhau để đạt điểm Danh Vọng.

Có thể chọn đào 1 lần hoặc đào liên tiếp 10 lần. Cấp Bảo Thạch nhận được thông qua đào 10 lần càng cao thì sau khi khảm nạm, thuộc tính cũng sẽ tăng càng nhiều.