Cẩm Nang

Chuyển Sinh

Thuộc tính cơ bản được tăng lên, có thể sử dụng trang bị cao cấp là một trong những ưu thế tuyệt đối mà Hào Kiệt nhận được sau khi Chuyển Sinh.

Hướng Dẫn

  • Hào Kiệt đạt Lv100 sẽ mở hệ thống Chuyển Sinh.
  • Nhấp nút Chuyển Sinh trong giao diện Nhân Vật để vào giao diện chuyển sinh, cấp chuyển sinh càng cao, điều kiện chuyển sinh càng khó.

Nhất Thống Giang Hồ

 • Điều kiện Chuyển Sinh lần 1:
   • Đã trang bị 4 trang bị Lv90 +9.
   • Thời gian chuyển sinh (Có thể dùng Chuyển Sinh Đơn để rút ngắn thời gian chuyển sinh).

  Nhất Thống Giang Hồ

  • Tốn 2500 Tu Vi Nhân Vật.
  • Nhân vật cần đạt Lv100.

Chuyển Sinh Đan có thể mua trong cửa hàng hoặc rớt trong BOSS Thế Giới, Đổi Tu Vi sẽ hao tốn kinh nghiệm nhân vật.

Nhất Thống Giang Hồ

Cấp càng cao, 1 lần Tu Vi đổi ra càng nhiều điểm.

Ngoài lợi ích được tăng thuộc tính Chuyển Sinh ra thì Hào Kiệt còn được mặc trang bị cao cấp hơn, chỉ Hào Kiệt đã Chuyển Sinh mới được mặc trang bị Chuyển Sinh. Thuộc tính cơ bản của trang bị Chuyển Sinh có ưu thế hơn hẳn so với trang bị Lv90, thuộc tính cơ bản càng cao thì thuộc tính nhận được khi cường hóa cũng càng cao.

Nhân vật càng Chuyển Sinh cấp cao sẽ mạnh hóa nhân vật hơn cấp trước.