Cẩm Nang

Cung Tiễn

Với ngoại hình tráng lệ, thuộc tính nâng cao, lại tăng sát thương tấn công và giảm sát thương phải chịu cho bản thân. Còn chờ gì nữa mà không trang bị ngay cho mình một Cung?

Cung

Hào Kiệt đạt cấp 60, nhấp nút tính năng “Cung” góc dưới bên phải giao diện chính để mở giao diện Cung.

Cung có thể nhận được thông qua 3 cách sau:

  • Mua trong cửa hàng VIP.
  • Mua trong đấu giá.
  • Nạp lần đầu.

Cung có thể cường hóa như tọa kỵ, gồm 10 cấp, mỗi cấp đều có ngoại hình khác nhau. Ngoài gia tăng lực chiến nhân vật, Cung cũng kèm theo thuộc tính đặc thù, khi PK Cung sẽ tăng sát thương tấn công và giảm sát thương mà Hào Kiệt phải chịu. Khi tấn công sẽ có xác suất tạo Thần Thánh Nhất Kích với sát thương x 2.5.

Nếu nhỏ hơn cấp Hào Kiệt trong vòng 50 cấp, thì mỗi lần bị tấn công sẽ không vượt quá 30% HP bản thân.

Tăng cấp Cung, thuộc tính kèm theo cũng sẽ tăng theo tỉ lệ tương ứng.

Đá Cường Hóa Cung-Sơ sẽ nhận được thông qua cửa hàng, hoạt động BOSS Thế Giới… Cấp cường hóa càng cao, tỉ lệ thành công càng thấp! ( dùng nâng cấp Cung Lv 1 đến 30 ).

Nhất Thống Giang Hồ

Đá Cường Hóa Cung – Trung sẽ nhận được thông qua cửa hàng, BOSS Thế Giới… Cấp cường hóa càng cao, tỉ lệ thành công càngg thấp! ( giành nâng cấp Cung lv 31 đến 60 ).

Đả Thiên Hạ

Đá Cường Hóa Cung – cao sẽ nhận được thông qua cửa hàng, BOSS Thế Giới… Cấp cường hóa càng cao, tỉ lệ thành công càngg thấp! ( giành nâng cấp Cung lv 61 đến 100 ).

Đả Thiên Hạ

Khi Hào Kiệt cường hóa +10 cần tăng cấp Cung mới có thể tiếp tục cường hóa.

Tiến cấp Cung cần tốn một vài trang bị và Đá Tiến Cấp Cung. Tiến cấp càng cao thì cấp trang bị cũng phải càng cao, yêu cầu Đá Tiến Cấp Cung cũng sẽ càng cao. Cần kích hoạt VIP mới có thể mua Đá Tiến Cấp Cung trong cửa hàng ẩn của VIP.

Đả Thiên Hạ

Đả Thiên Hạ