Cẩm Nang

Cường Hóa Trang Bị

Giám Định

 • Nhận được vật phẩm trang bị, mau đem đi khám định để xem kết quả.

Nhất Thống Giang Hồ

Cường Hóa

 • Cường hóa cấp bậc trang bị càng cao, thuộc tính càng tăng, nhân vật càng mạnh.
 • Nhanh tay cường hóa trang bị nào.
 • Cần tiêu hao: Đá Cường Hóa ( có thể nhận được qua Dung Luyện Trang Bị).

Nhất Thống Giang Hồ

Khảm Đá

 • Cần mặc trang bị mới có thể kick hoạt tính năng khảm đá.
 • Kích hoạt 3 ô đầu tiên, khảm đến lv 6 mới có thể mở ra 2 ô còn lại.

Nhất Thống Giang Hồ

 • Cần tiêu hao Mảnh Đá: có thể nhận được qua Diệt Boss Đặc biệt hoặc mua tại Cửa Hàng.

Nhất Thống Giang Hồ

 • Sau khi kích hoạt thành công 3 ô đầu tiên, tiến hành tăng cấp (cần tiêu hao Mảnh Đá).
 • Tăng bậc thành công đồng thời cũng tăng thêm thuộc tính trang bị.

Nhất Thống Giang Hồ

Tăng Phẩm

 • Yêu cầu: trang bị cam.
 • Tăng bậc tốn trang bị cam cùng CS bộ phận bất kì. Ngoài trang sức thì tốn trang bị trang sức.
 • Sau khi tăng bậc trang bị thuộc tính sẽ giữ nguyên, cấp cường hóa sẽ thay đổi nhỏ.

Nhất Thống Giang Hồ

Tăng Sao

 • Chỉ tăng sao đối với trang bị Cam CS 3 trở lên.

Nhất Thống Giang Hồ

 • Tăng sao thành công, nhận thêm 1 sao nâng cao thuộc tính của trang bị đó.
 • Lưu Ý: tăng sao thất bại sẽ tăng may mắn, may mắn càng cao thành công càng nhiều. Điểm may mắn sẽ tự động xóa sau 24h.

Nhất Thống Giang Hồ