Cẩm Nang

Hộ Vệ

Trên đường tung hoành giang hồ, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều tai ương khó khăn hoặc cướp bóc giữa dọc đường, khó mà tiên đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Nhất Thống Giang Hồ đã phái Hộ Vệ đến luôn túc trực ngày đêm bảo vệ thân chủ, mọi tai ương rủi ro sẽ không còn là vấn đề lo ngại.

Hộ Vệ

 • Chọn tab Hộ Vệ - xuất hiện giao diện Hộ Vệ
 • Cần tiêu hao 200 Vàng để kích hoạt tính năng Hộ Vệ.

Nhất Thống Giang Hồ

 • Hộ Vệ gồm 6 cấp: cấp càng cao Hộ Vệ gây sát thương càng cao.
 • Để nâng cấp cho Hộ Vệ cần tiêu hao “Tiến Cấp Đơn – Hộ Vệ “ (có thể mua tại Cửa Hàng).

Nhất Thống Giang Hồ

 • Đồng thời, cấp kĩ năng cũng được nâng theo cấp bậc tương ứng của Hộ Vệ.

Nhất Thống Giang Hồ

Nhất Thống Giang Hồ

Tăng Bậc Hộ Vệ

 • Cách nhận trang bị Hộ Vệ: tham gia tính năng liên đấu 3vs3.
 • Hộ Vệ được trang bị tốt sẽ giúp thuộc tính Hộ Vệ x2.
 • Tăng bậc trang bị Hộ Vệ để nhận trang bị cấp cao.
 • Cần chọn trang bị muốn tăng bậc.

Nhất Thống Giang Hồ

Điểm Mạch

 • Giúp tăng thuộc tính cơ bản cho Hộ Vệ.
 • Tăng thành công bậc 1 có thể tiến hành nâng cấp tiếp bậc tiêp theo.
 • Ngoài ra, tăng Điểm Mạch còn giúp tăng kĩ năng Thần Kỹ của Hộ Vệ.
 • Mỗi một huyệt nâng cấp thành công, Hộ Vệ sẽ nhận được những thuộc tính tương ứng.

Nhất Thống Giang Hồ

 • Cần tiêu hao Hộ Vệ Kinh Mạch Đơn ( có thể mua tại Cửa Hàng).

Nhất Thống Giang Hồ