Hào kiệt tái xuất

Hệ thống môn phái theo ngũ hành

  • Nam
  • Nu
  • Nam
  • Nu
Frame kế tiếp
  • Ta có thể nhìn nét chữ đoán môn phái
  • Quà dành cho thiếu hiệp10


0
0

là môn phái dành cho Hào Kiệt.
Xem như có duyên, lão phu tặng thiếu hiệp món bảo vật này.

Nhận ngay

Còn chờ gì nữa mà chưa lên đường tái xuất,
Nhất Thống Giang Hồ và nhớ là không được để mất đồ đấy.

Thiếu hiệp vui lòng để lại bút tích

Frame kế tiếp

Đã có ____ Hào Kiệt
nhận bảo vật môn phái

Frame Đầu
fanpage Share