Sự kiện

Quà Nạp Lần Đầu

C hào mừng quý Hào Kiệt đến với Nhất Thống Giang Hồ. Mời quý Hào Kiệt tham gia sự kiện Quà Nạp Lần Đầu để có cơ hội nhận được nhiều phần thưởng giá trị.

Thời Gian

  • Thời gian: từ ngày ra server mới.
  • Điều kiện: tất cả các quý Hào Kiệt tham gia trải nghiệm server mới Nhất Thống Giang Hồ.

Nội Dung

  • Các Quý Hào Kiệt lần đầu nạp Vàng vào game sẽ nhận được phần thưởng sau:
Phần Thưởng
Bạc * 888 vạn
Chuột Kim Tiền *1
Cung Bậc 1*1
Rương Cấp *10
Thám Bảo Lệnh *5
Thẻ Trải Nghiệm Vip *1
Gia Tộc Lệnh *1

Đả Thiên Hạ

Chúc quý Hào Kiệt có thời gian vui vẻ trải nghiệm Nhất Thống Giang Hồ với sự kiện Quà Nạp Lần Đầu!